Return to O klubu

Kontakt


Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13
p.p. 40, 49000 Krapina
E-mail: Tajnica Šahovskog kluba Krapina